Warto wiedzieć

Jaki klimatyzator wybrać?

Głównym zadaniem klimatyzatora jest obniżanie temperatury w pomieszczeniu, ale niektóre rodzaje mogą też ogrzewać, oczyszczać, bądź nawilżać znajdujące się w nim powietrze. Klimatyzator składa się z: parownika, wentylatora powietrza nawiewanego, skraplacza, sprężarki, wentylatora powietrza usuwanego.

W sprzedaży oferowane są dwa rodzaje urządzeń: wieloczęściowe typu split oraz jednoczęściowe typu kompakt.

Klimatyzatory typu split składają się z jednej (monosplit) lub kilku (multisplit) jednostek wewnętrznych, które instaluje się w pomieszczeniach i jednej jednostki zewnętrznej. Jest ona montowana na zewnątrz budynku np. za oknem. Obie części są ze sobą połączone. W przewodach łączących krąży czynnik chłodniczy, który jest najczęściej odmianą freonu. W skład jednostki wewnętrznej wchodzi parownik i wentylator, w skład jednostki zewnętrznej – skraplacz, wentylator, sprężarka. W zależności od miejsca montażu części wewnętrznej można wyróżnić klimatyzatory: kanałowe, kasetonowe, konsolowe, ścienne, sufitowe, podłogowe.

W klimatyzatorach podłogowych jednostka wewnętrzna jest ustawiona na podłodze w sąsiedztwie ściany zewnętrznej. W klimatyzatorach sufitowych jednostka wewnętrzna jest podwieszona do sufitu. W klimatyzatorach ściennych jednostka wewnętrzna jest zawieszona na ścianie pod sufitem. W klimatyzatorach kasetonowych jednostka wewnętrzna jest zamontowana w suficie podwieszonym (jest w nim całkowicie ukryta), a na zewnątrz widoczna jest tylko kratka wentylacyjna.

W klimatyzatorach typu multi-spilt jedna jednostka zewnętrzna obsługuje kilka jednostek wewnętrznych zainstalowanych w kilku pomieszczeniach. Powietrze jest rozprowadzane do pomieszczeń kanałami. Jednostka zewnętrzna może być zamontowana na dachu lub po zewnętrznej stronie ściany.

Zaletą klimatyzatorów typu split jest ich cicha praca (wynika to z faktu, że sprężarka znajduje się na zewnątrz). Ze względu na różnorodność rozwiązań wzajemnego ustawienia jednostek można go zainstalować w prawie każdym wnętrzu. Możliwości montażu są ograniczone jedynie określoną przez producenta długością przewodów łączących parownik ze skraplaczem. Należy przestrzegać tych zaleceń, gdyż od nich zależy skuteczność działania klimatyzatora. Wadą klimatyzatorów typu split jest brak dopływu powietrza z zewnątrz; powietrze jest pobierane z pomieszczenia i po ochłodzeniu do niego zwracane.

Klimatyzatory typu kompakt to pojedyncze kompletne urządzenie – w jednej obudowie zawierają część chłodzącą i grzejną. Okienny wystarczy odpowiednio usytuować w otworze ściany lub okna (stąd nazwa), pamiętając o właściwym uszczelnieniu. Klimatyzatory przenośne, w zależności od potrzeb, można łatwo przenosić z pokoju do pokoju. Zainstalowanie sprowadza się do wysunięcia przewodu usuwającego ciepłe powietrze z pomieszczenia przez mały otwór w ścianie lub uchylone okno i podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej. Ze względu na prosty montaż polecane są do domów już eksploatowanych.

Klimatyzatory przenośne są przeznaczone do obsługi jednego pomieszczenia. Mogą to być klimatyzatory typu split, z tą różnicą, że część wewnętrzna, przenośna, jest połączona elastycznym przewodem z jednostką zewnętrzną. W innych cały układ chłodniczy znajduje się w jednej obudowie, którą można przenosić. Ponieważ jednak ciepłe powietrze musi być wyprowadzone na zewnątrz przewodem, w ścianie musi być wykonany otwór, przez który przechodzi rurka klimatyzatora. Główną zaletą klimatyzatorów przenośnych jest możliwość ich dowolnego przenoszenia i ustawiania. Wady to: konieczność wyprowadzenia na zewnątrz przewodu, brak dopływu powietrza zewnętrznego.

Jak dobrać moc klimatyzatora? Ułatwi to specjalny formularz za pośrednictwem, którego pomożemy Państwu dobrać właściwe urządzenie. Moc zależy m.in. od wielkości pomieszczenia lub pomieszczeń, które będą chłodzone, stopnia ich nasłonecznienia, liczby okien i drzwi, rodzaju i grubości izolacji ścian oraz dachu. Istotna jest również liczba osób mieszkająca na stałe w domu. W sposób bardzo przybliżony można obliczyć moc stosując współczynnik 30 W/m 3 kubatury pomieszczenia. Niezależnie od sposobu obliczenia mocy właściwie dobrane urządzenie powinno zapewnić co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w pomieszczeniu klimatyzowanym w ciągu godziny.

Jak działa sprężarka typu INWERTER ?

W klimatyzatorach o zmiennej wydajności sprężarki (inwerter), proces rozruchu odbywa się przez stopniowe zwiększanie prędkości obrotowej, co pozwala uniknąć dużego poboru prądu rozruchowego. W wyniku miękkiego startu nie występuje działanie dużych sił na elementy mechaniczne, przez co proces zużywania się tych części jest o wiele wolniejszy, a to zwiększa żywotność sprężarki. Przy chwilowym, mniejszym obciążeniu cieplnym pomieszczenia następuje zmniejszenie obrotów sprężarki i dostosowanie ich do zaistniałych warunków wymiany ciepła. Unika się dzięki temu częstego włączania i wyłączania urządzenia. Dodatkową zaletą jest bardziej stabilne utrzymywanie wymaganej temperatury, poprzez płynną regulację wydajności całego układu. Ilość pobieranej energii elektrycznej jest adekwatna do zapotrzebowania na chłód lub grzanie pomieszczenia – ogranicza to jej zużycie do minimum.

Klimatyzator o stałej wydajności sprężarki, pracujący w pomieszczeniu o chwilowym, małym obciążeniu cieplnym, będzie stosunkowo szybko kompensował powstałą różnicę temperatur. W efekcie nastąpi proces częstego włączania i wyłączania się sprężarki w urządzeniu, a co za tym idzie pobór dużego prądu rozruchowego (rzędu kilkunastu amper). Taka praca powoduje zwiększą konsumpcję energii elektrycznej i wyższe koszty eksploatacji.

Co to jest współczynnik COP i EER?

Współczynniki sprawności energetycznej EER (Energy Efficiency Rafio) i COP (Coefficient of Performance) są parametrami określającymi ilość uzyskanych kW energii cieplnej (chłodu lub grzania) z jednego kW mocy elektrycznej. Na ich podstawie możemy poznać energochłonność klimatyzatora, a później ocenić go pod względem przyszłych kosztów eksploatacji.

Ile trzeba zapłacić za klimatyzację do domu? Jaki jest miesięczny pobór prądu?

Klimatyzatory schładzają mieszkania, a napędem jest tutaj energia elektryczna. Klimatyzator o mocy chłodniczej 2,5kW pobiera z sieci elektrycznej około 0,8kW. Oznacza to, że mocy chłodzenia jest około 3-krotnie większa niż pobór energii elektrycznej. Dodatkowo sprężarka klimatyzatora nie pracuje non stop. W normalnej eksploatacji przy włączonym urządzeniu, sprężarka pracuje przez około 50% czasu. Większość obecnie oferowanych markowych klimatyzatorów posiada inwerterową, czyli płynną regulację wydajności, co również ogranicza zużycie energii. Klimatyzator powinniśmy dobierać dla każdego pomieszczenia osobno kierując się przy doborze typu zyskami ciepła : przez każde nasłonecznione okno wpada pewna ilość ciepła, telewizor , komputer czy oświetlenie dostarcza go również. Także człowiek wydziela pewną ilość ciepła.
Profesjonalne firmy zajmujące się klimatyzacją potrafią właściwie dobrać moc urządzenia do warunków, a przez to zoptymalizować koszty instalowanej klimatyzacji. Proszę więc pamiętać, że moc klimatyzatora nie zależy od powierzchni czy kubatury pomieszczenia.
Dla mieszkania 45m2 o zyskach ciepła ok.. 2,5 kW ( np. 3 osoby, okno na południe o powierzchni 3m2 , włączony komputer i telewizor ) w przeciętnym trybie dobowym, urządzenie będzie włączone około 12 godzin (wyłączamy klimę na noc, wyłączamy gdy idziemy do pracy).
Jaki jest miesięczny pobór prądu? Przyjmijmy że sprężarka będzie pracować przez około 6 godzin dziennie. Zużyje 6h*0,8kw/h*0,35PLN/kW/h czyli około 1,7PLN dziennie i 50PLN miesięcznie. Łatwo więc policzyć, że dla domu o pow. chłodzonej ok. 120m2 , zyskach ciepła ok.. 7,5 kW i przy zastosowaniu trzech jednostek o mocy chłodniczej 2,5kW koszty miesięczne to ok 150 PLN. źródło: www.klimatyzacja.pl

Czym jest ErP?

To skrót od fragmentu treści Dyrektywy 2009/125/WE uchwalającej przez władze Unii Europejskiej w sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Energy-related-Products – ErP).

Ekoprojekt oznacza uwzględnienie aspektów środowiskowych podczas projektowania urządzenia celem poprawy ekologiczności urządzenia podczas jego całego cyklu życia.

Dyrektywa ErP jest jednym z głównych elementów polityki UE w zakresie poprawy wydajności energetycznej i ekologiczności produktów na rynku wewnętrznym.

Od 1.01.2013 roku przepisy Dyrektywy ErP mają mieć też zastosowanie dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej poniżej 12 kW. Od tego momentu, wszystkie klimatyzatory sprzedawane i wykorzystywane na rynku europejskim muszą spełniać wymogi dyrektywy ErP. Dlatego też warto uwzględniać ten fakt przy projektowaniu systemów klimatyzacji. W naszej ofercie znajdują się klimatyzatory, które dzięki swojej innowacyjnej technologii spełniają wszystkie wymogi dyrektywy ErP.

Od 01.01.2013 roku SEER i SCOP zastąpi EER i COP

 Najważniejszą zmianą jest zastąpienie współczynników EER i COP nowymi SEER oraz SCOP. Różnica polega na wprowadzaniu pomiaru w warunkach bardziej zbliżonych do realnych warunków pracy urządzenia. Opisujące je współczynniki zyskały przedrostek S oznaczający (sezonowy).

SEER – Sezonowy Współczynnik Efektywności Energetycznej oznacza sezonową ocenę wydajności energetycznej w trybie chłodzenia.

SCOP – Współczynnik Sezonowej Efektywności Energetycznej oznacza sezonową wydajność w trybie ogrzewania

Jak obliczyć nowy współczynnik SEER oraz SCOP?

 

 

Strona: WMedio.pl